מחירון בריכה

כניסה חד פעמית 45 ₪ (כולל כיסא)
שבת וחג – 59 ₪ (כולל כיסא)
כרטיסיה של 12 כניסות – 450 ₪
*לא כולל שבתות וחגים*
03-5544650